PSICOLOGIA INFANTIL

PSICOLOGIA INFANTIL

La nostra especialitat és la psicologia infantil, i en aquesta àrea, el nostre treball es centra en afavorir un desenvolupament evolutiu del nen/a. Ens dotem dels recursos més adequats per tractar i prevenir dificultats de comportament, d’actitud o les formes de relacionar-se amb l’entorn.

Per a que el nostre treball doni fruits, és imprescindible una fluida comunicació entre psicòleg i els pares. En l’etapa infantil també és important no oblidar un tercer pilar que és l’escola i els seus professors. La recollida d’informació a través de l’observació és de gran ajuda per la correcta intervenció psicoterapèutica. Sempre que els pares ens autoritzin, ens posem en contacte amb l’escola.

Cada nen és diferent i per tant, cada pacient ha de rebre un tractament totalment personalitzat a les necessitats i possibilitats que presenti. Per això, realitzem una amplia i exhaustiva avaluació i així elaborem el diagnòstic pertinent. És així com aconseguim el tractament més adequat en cada cas.

Una part important del nostre treball es basa en oferir i aportar les eines més adequades per a que poc a poc aprengui com utilitzar-les i així autònomament resolgui els seus conflictes i dificultats. Sempre amb el nostre seguiment i ajuda.

Oferim un espai i un ambient amè i divertit per a que els nostres pacients es sentin còmodes. El joc és una peça clau en la nostra feina, ja que a través dels dibuixos, contes, etc. podem extreure informació que complementi l’avaluació.

El nostre treball com a psicoterapeutes infantils no està adreçat únicament a millorar i corregir un símptoma sinó a descobrir què ens estan intentant transmetre a través d’aquest símptoma. En el cas dels nens, el joc pot esdevenir una bona manera de comunicació, més enllà de la paraula.

La infantesa i l’adolescència són etapes marcades pel canvi i els dubtes, i en moltes ocasions costa que els més petits expressin què els hi passa. I hi ha problemes que passen desapercebuts, i es poden reflectir en mal comportament a casa i a l’escola, afectant a l’estructura familiar i/o al rendiment escolar. Aquesta etapa és clau per a evitar futurs problemes en l’edat adulta.

Concebem aquest servei com a idoni per aquelles famílies i/o educadors que es troben davant d’un nen amb problemes. Entenem problema com aquella dificultat que es pot trobar el nen/adolescent en els seus processos de desenvolupament, aprenentatge i adaptació en l’àmbit social, familiar i/o escolar. Les dificultats amb les quals ens podem trobar són varies: trastorns de l’aprenentatge, de desenvolupament, o de comportament. També treballem amb dificultats de tipus emocionals com ansietat, por, o complicacions de vinculació del nen/a.

Treballem:

 • - Problemes de comportament
 • - Pors i fòbies
 • - Problemes relacionals
 • - Problemes emocionals
 • - Estats d’ànim
 • - Alteració de la son
 • - Gelosia
 • - Dèficit d’atenció
 • - Hiperactivitat
 • - Problemes de conducta alimentària
 • - Problemes de relació social
 • - Processos de dol
 • - Carència de motivació

Treballem per a reduir al màxim possible els símptomes i oferir un assessorament i orientació per a millorar la situació, tant del nen com del seu entorn familiar, social, i escolar.

Com realitzem l’avaluació psicològica?Per a extreure informació completa avaluem tres grans àrees; àrea intel·lectual, àrea emocional i àrea del comportament.

 • El primer pas és l’entrevista amb els pares i el nen.
 • Seguidament, realització d’un test (si és necessari el cas) per a obtenir més dades.
 • Paral·lelament, s’estableix contacte amb el tutor i/o professors de l’escola.
 • I si és precís també, presa de contacte amb altres serveis implicats com podria ser un metge o un equip d’EAP, etc.
 • I en aquells casos necessaris, visita psiquiàtrica.

Un cop avaluats els resultats, procedim a realitzar el tractament més adequat. El seguiment es duu a cap conjuntament amb els pares, ja que aquests poden col·laborar en el tractament des de casa. I de forma trimestral, concertem visites amb els professors per avaluar les millores del nen/a.

Contacta amb mi

Posa't en contacte amb mi i et respondré el més aviat possible.

  CONSULTA DE LLEIDA

 • Av. Rovira Roure 40, Altell Esc. Dreta, 25006 Lleida

 • 654 198 778
 • email
 • www.espaiicsi.com
En acceptar aquest formulari, accepta la nostra política de privacitat
En acceptar aquest formulari, dona el seu consentiment

Missatge enviat correctament, aviat ens posarem en contacte amb vostè.

¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web. Así podemos mejorar tu experiencia de navegación y uso, además de poder mostrarte contenido publicitario de tu interés. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra Política de Cookies. Aceptar